دلایل اهمیت CRM در کسب و کار چیست؟

دلایل اهمیت CRM در کسب و کار چیست؟

چرا CRM؟ یکی از جنبه های تجارت در طول تاریخ ارتباط با مشتری بوده است . البته فقط در عصر دیجیتال نیست که ارتباط با مشتری مهم است . دلایل زیادی وجود دارد که ما از نرم افزار CRM استفاده می کنیم . از آنجایی که CRM در کسب و کار مهم است ، مردم [...]
ادامه مطلب